Μπόροβετς Μεταφορές

Μπόροβετς Μεταφορές Αυτοκίνητο (1-3 ατόμων) Βαν (4-5 ατόμων) Βαν (6-8 ατόμων) Λεωφορείο (9-12 ατόμων) Λεωφορείο (13-15 ατόμων) Λεωφορείο (16-17 ατόμων) Λεωφορείο (18-49 ατόμων)
Sofia airport - Borovets Μεταφορά 43 € 55 € 55 € 92 € 92 € 102 € ρωτήστε
Plovdiv airport - Borovets Μεταφορά 75 € 93 € 93 € 129 € 129 € 129 € ρωτήστε
Borovets - Plovdiv airport Μεταφορά 75 € 93 € 93 € 129 € 129 € 129 € ρωτήστε
Borovets - Bansko Μεταφορά 185 € 230 € 230 € 380 € 380 € 490 € ρωτήστε
Thessaloniki Airport - Borovets Μεταφορά ρωτήστε ρωτήστε ρωτήστε ρωτήστε ρωτήστε ρωτήστε ρωτήστε

Σημειώσεις Μεταφοράς: